Bona Ciklo
Activiteiten
Volhoudbaarheid
Duurzaam Roermond
FAQ
Over
Contact

Van het gas af of toch niet?

Begin November besteedde Lubach op Zondag op satirische wijze aandacht aan de huidige projecten in Nederland gericht op een aardgasvrije toekomst. Veel deskundigen vielen over hem heen. Hij had goede punten maar sloeg ook de plank aardig mis. Natuurlijk is isoleren super noodzakelijk, helemaal waar. Maar bij een aantal andere punten zijn zeker kanttekeningen te maken. Ik deed dat onder andere in een column bij Delta Limburg en Jan Rotmans schreef op veler verzoek een blogpost hierover. Ik ga hier niet alle argumenten herhalen, lees de colums aub,  maar wil het samenvatten en roep jou op mijn column en die van Jan Rotmans even te lezen voor het juiste beeld. Of lees het handboek van de gemeente Amsterdam dat via de Telegraaf werd gelekt. Met instructie om het niet aan de bewoners ter beschikking te stellen. Deze oproep zorgt er nu voor dat iedereen de argumentatie natuurlijk heel graag nu wil lezen. Briljant als het zo bedoeld is!

Samenvatting van de belangrijkste kritiek op Lubach op Zondag:

  • We willen in Nederland niet van het gas af, maar gaan in de toekomst geen aardgas meer gebruiken. In huizen die niet voldoende kunnen worden geisoleerd komt groen gas of groene waterstof. Maar dit gas zal ook naar de industrie en het zwaar verkeer gaan en maar voor een klein percentage van de huizen beschikbaar komen. Het grootste deel van de huizen is gewoon goed te isoleren en kan via een duurzaam warmtenet of een warmtepomp worden verwarmd.
  • Ja isoleren is belangrijk, helemaal waar maar dat gebeurt ook in alle genoemde projecten waar gemeentes aan de gang zijn met de warmtetransitie. Maar isoleren alleen is niet genoeg om de CO2 met 49% te verminderen, we hebben ook huizen nodig die echt van het aardgas afgaan en laten zien dat dat gewoon kan. Huizen die nu van het gas afgaan stoten al minder CO2 uit dan dezelfde woning op aardgas en dat wordt alleen maar beter als de stroom nog groener wordt. Lubach vergat dat een warmtepomp 2/3 van zijn warmte gratis uit de lucht oogst.
  • We hebben echt pilots en proefwijken nodig om uit te zoeken of de nieuwe duurzame warmte in de praktijk ook werkt. De gemeentes zijn daar hard mee bezig, zoals Roermond met een Slim Energienet en Venlo met het warmtenetwerk in Hagerhof-Oost. Kijk ook bovenstaand filmpje (of via deze link)eens over de TransitieVisie Warmte die elke gemeente aan het maken is. Geeft best een goed beeld. 
  • Niet alle maatregelen verdienen zich snel terug. Daarom dat de overheid in het klimaatakkoord heeft afgesproken een gebouwgebonden financiering te ontwikkelen. De eerste poging is afgeserveerd er wordt nu naar een warmtefonds gekeken. Hard nodig en zonder deze lening die voor iedereen zonder problemen kan worden afgesloten en afbetaald, gaan al die mooie plannen niet werken. Werk voor de ministers Ollongren en Wiebes.
Deze pagina delen: