Bona Ciklo
Activiteiten
Volhoudbaarheid
Duurzaam Roermond
FAQ
Over
Contact

De WarmteTransitieMakers (DWTM)

De komende jaren gaat er veel veranderen bij de verwarming van onze huizen. We gaan verwarmen met aardgas vervangen door verwarmen met warmtepompen en warmtenetten, gecombineerd met grondige isolatie van onze woningen. Een grote uitdaging waarbij de WarmteTransitieMakers de gemeentes, wijken en burgerinitiatieven gaan helpen. Sinds juni 2018 ben in één van de WarmteTransitieMakers in het land. In Kronenberg, gemeente Horst aan de Maas help ik de werkgroep Energieneutraal Kronenberg met de ontwikkeling van haalbare initiatieven. In Cranendonck ben ik bezig met de gemeente aan de Transitievisie Warmte.

Ontwikkeling van open source kennis en tools om de warmtetransitie te versnellen staat voorop. Eén van de eerste tools die al in heel Brabant wordt gebruikt door de gemeentes is een zogenaamd Warmteprofielentool.

Energiecoöperatie RoerOm Energie

Sinds januari 2021 ben ik voorzitter van energiecoöperatie RoerOm Energie. Ooit voortgekomen uit de stichting RoerOm is in 2015 de energiecoöperatie opgericht maar bij gebrek aan plek voor opwek van duurzame energie duurde het tot 2021 voor de coöperatie echt van start gaat. In 2021 met de Zonneroos RoerOm Energie een gezamenlijk zonnedak waar iedereen in Roermond mee kan doen. (Beperkt aantal panelen, wacht niet te lang met invullen van je interesse formulier!) Meer info op de site.

Participatie coalitie

Op dit moment wordt in heel Nederland hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategie. Gemeentes werken samen in hun regio met het plannen van opwekking van duurzame energie en warmte. Vijf organisaties (HIER, LSA, Natuur- en milieufederatie, Energie Samen (in Limburg is dat REScoop Limburg en Buurkracht) vormen samen de zogenaamde Participatiecoalitie. Zij willen bewoners en burgers helpen om zelf en samen met de wijk en gemeente duurzame opwek en aardgasvrije buurten te realiseren. Financiële participatie bij windenergie is heel belangrijk geweest voor het draagvlak en de snelheid. Voor Energie Samen en de NMF-Limburg trek ik de activiteiten rond Aardgasvrije wijken. De uitdagingen zijn groot en de bewoner kan de meeste zaken niet in zijn eentje realiseren. Samen met de buurt en wijk is het beter te doen.

Elektrische deelauto

In een fossielvrije, klimaatneutrale samenleving rijden auto's op duurzaam opgewekte elektriciteit. De gebruikte accu's zijn duur en bevatten schaarse grondstoffen. Voordeel van de elektrische auto is dat die veel minder kwetsbare onderdelen heeft waardoor die heel lang mee kan gaan en veel kilometers kan afleggen. Het delen van auto's in de wijk met meerdere mensen is dus om verschillende redenen zeer voordelig. In de toekomst zullen elektrische auto's een essentiële rol gaan spelen in de energietransitie. De batterijen in de auto's zullen de pieken in het net dempen. Deze argumenten waren de reden om begin 2020 over te stappen op een elektrische deelauto, de eerste in Roermond. Voor mijn zakelijke mobiliteit, voor mijn privé ritten met familie maar dus ook voor gebruik door buurtbewoners en bedrijven. In de auto zit hardware om via je telefoon de auto te openen nadat je hem gereserveerd hebt. Neem contact op als je ook elektrisch wilt rijden met de deelauto. Delen is het nieuwe hebben.

Happy Planet Professional

Als Happy Planet Professional ben ik onderdeel van de is beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals. Wij willen onze positieve impact op de maatschappij maximaliseren en onze negatieve impact minimaliseren. Hierbij richten wij ons op integriteit en transparantie, mensen- en dierenwelzijn en klimaat, natuur en milieu. Elk jaar vindt er een review plaats. Die heb ik recent positief afgesloten. 

Ook jij kunt je aansluiten bij Happy Planet Professionals

De Omwentelaars

De Omwentelaars willen positieve aandacht voor alles wat er al gedaan wordt aan duurzamer leven. Het is een netwerk voor mensen die zich verbonden voelen met onderwerpen zoals milieu, natuur en klimaatverandering. Kennis van wat er al is en wie je kunt benaderen als je meer wilt weten over duurzamer leven is vaak lastig te vinden. Via deze website worden de positieve voorbeelden gedeeld en kun je contacten leggen om mee samen te werken. Je wordt van harte uitgenodigd je aan te sluiten.

Elke maand vindt een Impactgesprek plaats, voorlopig online, later weer in de Graasj. Zie de agenda.

RoerOm Fair

Vijf jaar achtereen werd de Duurzame Dag Roermond/RoerOm Fair georganiseerd. Bewoners zoeken oplossingen voor duurzamere keuzes en ontmoeten de leveranciers van de oplossingen in een beursachtig concept. Zeer succesvol met meer dan 1000 bezoekers. In 2018 ook toegepast in de gemeente Leudal als Duurzaamheidsfestival.

Primaflow

De circulaire economie komt eraan. Afval bestaat niet, grondstoffen worden in de kringloop gebracht en hergebruikt. Toch zitten er nog heel veel bruikbare grondstoffen in ons restafval (gemiddeld meer dan 200 kg per persoon per jaar).

Met Primaflow ontwikkel ik samen met ondernemers in Roermond een revolutionair nieuw concept. Servicegericht, hoog frequent ophalen van alle gescheiden grondstoffen met klein elektrisch transport. Dit scheidgedrag wordt beloond met euro’s in de vorm van lokaal geld. Dit lokale geld is in eerste instantie te gebruiken bij lokale ondernemers en de gemeente. Een animatie over dit initiatief vind je hier.

Voor de gemeente Boxtel voerden Pieter Reus van MetPieter en ikzelf een haalbaarheidsonderzoek voor een circulaire bouwmarkt naar het voorbeeld van Klus in Amersfoort uit.

Stichting RoerOm

De stichting RoerOm werd enkele jaren geleden opgericht om de activiteiten rondom duurzaamheid in Roermond te coördineren. Projecten als Transitie Roermond, 500 en 1000 zonnedaken en de RoerOm Fair zijn voorbeelden hiervan. De energiecoöperatie RoerOm Energie is hieruit voortgekomen.

Nationale duurzame huizen route

Mijn huis is sinds 2019 aardgasvrij en wordt met duurzaam opgewekte stroom elektrisch verwarmd met een warmtepomp. Dit werd mogelijk gemaakt door jarenlang goed te isoleren, kieren te dichten en te ventileren. Als pionier is dit geen makkelijk traject en niet alles gaat goed of vanzelf. De ervaringen deel ik via deze website of tijdens de Duurzame Huizen route dagen. Laten zien wat er kan is toch de beste manier om mensen enthousiast te maken.

Inspiratie

Enkele jaren geleden hebben we onze tuin geheel opnieuw laten ontwerpen en aanleggen door Soontiëns tuincentrum uit Eindhoven. Met veel zorg werd een tuin aangelegd met plek voor vogels, vlinders en andere dieren en uitsluitend (biologisch gekweekte) inheemse vaste planten. Een heerlijke oase! Natuurlijk verdienen we de investeringen in de tuin nooit terug, maar de investering is een investering in ons eigen natuur en milieu. Daar kan je altijd van genieten. Ik kan het echt aanraden iets dergelijks in je eigen directe omgeving te realiseren.

Innovatie

In de verschillende beurzen zoals de Vakbeurs Energie, Solar Solutions, VSK, Renovatiebeurs en Monumentenbeurs, Warmtepomp congres en het Warmtecongres houd ik contact met de nieuwe ontwikkelingen en de leveranciers.

Deze pagina delen: