Bona Ciklo
Activiteiten
Volhoudbaarheid
Duurzaam Roermond
FAQ
Over
Contact

Zuidenwind windcoöperatie

Het windpark in Neer wordt steeds concreter. De initiatiefnemers Har Geenen en Erik van Eck zijn al bijna 10 jaar bezig met het plaatsen van Windmolens nabij Neer. Alle stadia hebben zij al doorgelopen. Verzet van de omwonenden, bezwaren vanwege geluidsoverlast, onbegrip en heel heel veel studies die nodig zijn om dit park mogelijk te maken. Zo moeten er geluidsstudies worden gedaan en worden berekend waar de schaduw van de molen valt. En natuurlijk niet in de laatste plaats de financiering van de molens. Eind deze maand wordt er door Burgemeesters en Wethouders in de gemeente Leudal vergaderd over de laatste bezwaren. Het doel is om eind dit jaar de turbines echt te gaan bestellen, dan kan er namelijk voor de financiers nog gebruik worden gemaakt van de zogeheten crisis- en herstelwet.

Het plan voor het windpark in Neer bevat een viertal molens die langs het kanaal zullen worden geplaatst. Ze zijn 98 meter hoog en hebben een wieklengte van 41 meter en zullen elk 4,3 miljoen kWh (!) per jaar op gaan wekken. Genoeg energie voor 5000 huishoudens.

Als de financiering door de bank rond is, zal ook aan burgers in Limburg en daarbuiten de mogelijkheid geboden worden financieel bij te dragen aan de tot standkoming van dit windpark. Een financiële bijdrage die wellicht een rendement van 5-6% op jaarbasis kan gaan opleveren, hetgeen in vergelijking met de huidige spaarrentes van iets meer dan 2% niet slecht is. Het is de bedoeling dat het straks mogelijk wordt om via Zuidenwind te kunnen participeren. Op de komende Duurzame Dag in Roermond op 27-11 kan je meer informatie vinden over deze coöperatie in de vorm van een uitgebreide folder. De daadwerkelijke fondsenwerving en publiciteit zal dan in 2011 plaats gaan vinden.
Deze pagina delen: