Bona Ciklo
Activiteiten
Volhoudbaarheid
Duurzaam Roermond
FAQ
Over
Contact

WarmteTransitieMaker

Sinds deze week ben ik een WarmteTransitieMaker en aangesloten bij de WarmteTransitieMakers. Al sinds vorig jaar oriënteer ik me op de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Hoewel we zelf onze elektriciteit kunnen opwekken via zonnepanelen op het dak is de grootste energievraag gelegen in de verwarming van ons huis. Met een gemiddeld verbruik in Nederland van 1400 m3 gas en zo'n 3500 kWh stroom is de totale energiebehoefte 17500 kWh per jaar (elke m3 gas komt ongeveer overeen met 10 kWh energie). Dat is fors meer dan je met zonnepanelen op je eigen huis kunt opwekken. Energiecoöperaties helpen burgers al om hun huis te isoleren (minder energie te gebruiken, altijd de beste eerste stap), zelf stroom op te wekken en deel te nemen in zonneparken en windmolens. Hier Opgewekt, de landelijke organisaties die de energiecoöperaties helpt, heeft nu ook een poot Hier Verwarmd, om nadrukkelijk naar de warmtevraag te kijken. Zo organiseerde zij vorig jaar een interessante workshop bij ThermoBello, het voor zover ik weet enige coöperatieve warmtenet in Nederland. De warmte wordt centraal in de wijk met een warmtepomp opgewekt en via pijpen gedistribueerd naar de woningen. De wijk is zelf eigenaar van dit warmtenet, waardoor de kosten laag kunnen blijven en er geen winsten naar grote bedrijven of het buitenland vloeien. Ik vond dat een inspirerend verhaal zeker omdat dit ook in Denemarken al veelvuldig wordt toegepast. Zelf je eigen warmte opwekken, wie wil dat nu niet?

Op dit moment wordt gepland om in onze straat (de Kapellerlaan in Roermond) de riolering te vernieuwen. Alles gaat open en dit lijkt een mooi moment om verwarmingsbuizen in de grond te plaatsen voor wijkwarmte. Het alternatief voor gasloos verwarmen voor onze wijk zou zijn met individuele (lucht-water)warmtepompen. Waarschijnlijk een goede oplossing waarbij iedereen zelf kan kiezen voor de voor hem/haar beste oplossing. Maar iedereen moet ook zelf het wiel gaan uitvinden, zelf offertes opvragen, onderhandelen en toezien dat alles goed wordt aangelegd. Recent werd ook duidelijk dat mensen zich zorgen maken over al die warmtepompen in de gebouwde omgeving. Gaat dit niet veel te veel lawaai/geluidsoverlast op leveren? Al met al voldoende goede redenen om eens na te denken over een centrale warmtebron in de wijk. Ik noem dit project Buurtwarmte de Kapel. Wat zou dit project kunnen inhouden?

Bijvoorbeeld op alle geschikte grote daken in de wijk worden PVT (zonnepanelen met warm water voorziening) panelen neergelegd waarvan de warmte in de zomer in de grond of buffervat wordt opgeslagen om in de winter beschikbaar te zijn voor verwarming. In de winter zal een centrale warmtepomp het water uit de voorraad opwaarderen naar 55 graden en dit water via het te installeren wijkwarmtenet bij de mensen thuis brengen. In de huizen verwarmt dit water via lage temperatuur radiatoren of vloerverwarming de woning. Voor de warmwatervoorziening heeft iedereen een elektrische verwarmer nodig om legionella te voorkomen. Mochten mensen hun huis nog niet hebben geïsoleerd en hogere watertemperaturen nodig hebben, dan kan dit met een eigen boosterwarmtepomp of zolang het gas nog in de wijk aanwezig is, met een (kleine) CV ketel.

Als WarmteTransitieMaker zal ik de komende tijd dit plan verder gaan uitwerken om te zien of omwonenden, gemeente, energiebedrijf en andere belanghebbenden dit soort burgerinitiatieven ziet zitten. Ik kan dit niet alleen, heb jij zin en tijd om mee te denken en de warmtetransitie vorm te geven, laat het me weten!


Onderwerpen


Deze pagina delen: